Kiedy kształtuje się postawa człowieka do innych – gdy ma lat 5 czy 50?

Mali podopieczni Fundacji SMA poruszają się na wózku. Obserwują świat, zadają pytania. Są ciekawi, dlaczego nie chodzi, a ich koledzy i koleżanki chodzą. Projekt powstał na kanwie bezpośredniego doświadczenia osób związanych z Fundacją SMA, innych rodziców, a także osób zawodowo zajmujących się edukacją włączającą.

Wraz z osobami pracującymi z dziećmi i młodzieżą, w towarzystwie psa asystującego i świni terapeutycznej, z autorem piszącym książki dla dzieci (ostatnia: o dziewczynce na wózku poruszającej się z asystującym ślicznym labradorem), biorąc ze sobą dwa wózki, tor przeszkód i sprzęt do wyświetlania filmów, odwiedzamy przedszkola i pokazujemy, co znaczy wózek, jak się czuje osoba niewidząca, jak pomaga pies albo świnka asystująca. Jest to bardzo ważna wiedza, ponieważ dotyczy naszej różnorodnej społeczności. Staramy się, aby przedszkolaki wyrosły na dorosłych, którzy nie będą wykluczali takich osób, jak nasi podopieczni – będą potraktować ich normalnie, po prostu jak inne osoby, które tak samo chcą pracować, mieć przyjaciół i normalny dom.

Zapraszamy też dzieci do pewnej aktywności plastycznej – na fotografiach pokażemy nakładki na kółka wózków. Proponujemy, aby dzieci, malując czy rysując, zaprojektowały takie nakładki. W przyszłości najciekawszy projekt być może trafi do produkcji jako prawdziwa nakładka chroniąca dłonie wózkowiczów.

Projekt konsultowany był z psychologami, pedagogami, nauczycielami, rodzicami i trenerami. Był przedstawiany w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz na Uczelni Łazarskiego, znany jest też Rzecznikowi Praw Dziecka.