tpsw

Fundacja TSPW działa na rzecz zmiany zmiany wizerunku osób z niepełnosprawnościami; wyrównywania szans i wsparcia zamiast ubezwłasnowolniającej opieki; przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji.

Fundacja wspomaga integrację i aktywny udział osób z niepełnosprawnością w normalnym życiu społeczno-zawodowym, używając alternatywnego podejścia, w którym niesprawność jest innym sposobem poruszania się, a nie barierą.