Fundacja SMA powstała w 2013 r. z inicjatywy rodziców dzieci chorych na rdzeniowy zanik mięśni (ang. SMA), które, dotknięte niepełnosprawnością fizyczną, już od pierwszych lat stykały się z niezrozumieniem i brakiem wsparcia.

Dzisiaj Fundacja SMA jednoczy blisko setkę rodzin, w których są chore dzieci, młodzież i dorośli. Fundacja udziela wsparcia informacyjnego, dostarcza sprzęt rehabilitacyjny, organizuje zjazdy integracyjne oraz stara się ułatwić społeczne funkcjonowanie osób z SMA.

Fundacja SMA blisko współpracuje z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, w tym w szczególności z warszawską Fundacją TPSW, która od wielu lat działa w kierunku integracji osób poruszających się na wózku.

Więcej informacji: www.fsma.pl, kontakt: [email protected].